DERNEK HAKKINDA

 

Derneğimiz 24.01.1990 tarihinde İzmir' de Dr Emin Alıcı başkanlığında Dr Adil Surat, Dr Ünsal Domaniç Dr Şükrü Araç, Dr Haluk Aguş, Dr Hasan Can Köseoğlu, Dr Nuri Erel, Dr Mehmet Karatosun ve Dr Fikret Öztop tarafından kurulmuştur. Yıllar içinde hızla gelişerek halen 107 aktif üye ile çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluş amacı, Türkiye’ de omurga hastalıkları ile ilgili bilgilerin arttırılması, uzmanlık dönemi ve sonrasında hekimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, bu amaçlara yönelik olarak kongre, kurs ve toplantılar düzenlemek olmuştur. Bu amaçla, mesleklerinde bilgi ve becerileri kanıtlanmış hekimlerin katılım ve destekleri ile 14 yıl boyunca aşağıda maddeler halinde gösterilen faaliyetlerde bulunulmuştur.

1- Altı adet Uluslar arası katılımlı “Omurga Cerrahisi Kongresi” düzenlenmiştir. Bu kongrelerde yurt içinden olduğu gibi başka ülkelerden, branşında tanınmış konuşmacılar katılarak deneyim ve bilgilerini aktarmışlardır. Derneğin düzenleyeceği 7. Uluslar arası Omurga Cerrahisi Kongresi, 14-17 Nisan 2005 tarihleri arasında Antalya’ da yapılacaktır. Bu konudaki çalışmalar, derneğin görevlendirdiği kişi ve komisyonlarca sürdürülmektedir.

2- Beş adet “Omurga Cerrahisi Kursu” düzenlenmiştir. Bu kursların üç tanesi temel kurs olup katılımcılara omurga enstrumantasyonu ile ilgili temel bilgiler uygulamalı olarak verilmiştir. Diğer iki kurs ise ileri kurs olup temel kursta başarılı olan katılımcılara omurga deformitelerinin düzeltilmesi konusunda beceri kazandırılmaya çalışılmıştır.

3- 14 yıl içinde sayısız bölgesel toplantılar ve paneller düzenlenerek omurga cerrahisi gibi uç bir dalın eğitiminin tüm yurt çapına yayılması sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda doksanlı yılların başında sadece birkaç merkezde yapılmakta olan omurga ameliyatları artık yurdun bir çok yerinde bir çok meslektaşımız tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. İstendiği zaman tüm meslektaşlarımıza teknik ve bilgi yönünden destek ve eğitim sağlanmaktadır.

4- Halkın omurga hastalıkları konusunda bilgilendirilmesi için yönetim kurulunun belirlediği üyeler, basın yayın organları ile işbirliği içinde eğitici programlar düzenlemektedirler. Böylece uzman eğitimi yanında halkın da bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır.

5- Dernek yönetimi, 14 yıldır süregelen ve derneğin yayın organı olan bir dergi çıkarmaktadırlar. Derginin adı “Omurga Cerrahisi Derneği” olup ilk 10 yıl boyunca İngilizce olarak yazılmış omurga hastalıkları ile ilgili makaleler yayınlamıştır. Son dört yıldır anadilimizde yazılmış yazılar da yayınlanmaktadır. Bu dergi kendi alanında 14 yıl boyunca kesintisiz çıkarılan tek ve ilk dergidir.

6- Derneğimiz, bu dönemdeki çalışmaları ile Eurospine ve Spine isimli bilimsel indekslerce tanınan dergilere katılımcı üye olarak kabul edilmiş olup derginin ismi ve logosu bu dergilerin kapak sayfasında basılmaktadır.

Derneğimiz halen kendi alanında ülkemizdeki çalışan tek dernektir. Çalışmaları, omurga hastalıklarıyla ilgilenen tüm hekimleri kapsamakta ancak özellikle Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları ile Fizik Tedavi Uzmanlarını ilgilendirmektedir. Üyelerinin çoğu ortopedist kökenli omurga cerrahlarından oluşan derneğimizin beyin cerrahisi kökenli üyeleri de bulunmaktadır.

Derneğimizin kurucu üyesi ve aynı zamanda ilk başkanı olan Prof Dr Emin Alıcı, bu görevini 2001 yılına kadar sürdürmüştür. Dernek başkanlıklarını 2001 yılında Prof Dr Ünsal Domaniç, 2003 yılında da Prof Dr Azmi Hamzaoğlu, 2005 yılından itibaren ise Prof. Dr. Ufuk AYDINLI devralmışlardır. Dernek halenartan bir hız ve ivme ile çalışmalarına devam etmektedir.