TOD KLİNİK Çalışma Grupları

1)      omurga tümörleri çalışma grubu

2)      omurga enfeksiyonları çalışma grubu

3)      adölesan idiopatik skolyoz çalışma grubu

4)      lomber spinal stenoz çalışma grubu

5)      servikal spinal stenoz çalışma grubu

6)      sagittal denge çalışma grubu

7)      TORAKOLOMBER omurga travmaları çalışma grubu

8)      SERVİKAL omurga travmaları çalışma grubu

9)      MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ çalışma grubu

10)      OMURGA CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYONLAR