Çalışma Programı

2015 – 2017 TÜRK OMURGA DERNEĞİ (TOD)

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI

 

A.    ÖNSÖZ:

 

TOD’un kuruluş amacı, Türkiye’de omurga cerrahinin geliştirilmesi yaygınlaştırılması, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartılması için eğitim etkinlikleri yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda yeni seçilen Yönetim Kurulu’muz, kaynaklarının büyük kısmını yine üyelerinin eğitim desteği olarak geri dönmesine çalışacaktır. Bizden önceki dönemlerde yapılan etkinliklerin devamını sağlamak ve geliştirmek en önemli hedeflerimizden biridir. Teslim aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarma azmini canlı tutmak, Türk Omurga Derneği’ni oluşturan tüm branşlardan meslektaşlarımızın huzur ve uyum içinde ve hatta aralarından su sızmayacak şekilde sevgi ve saygı harcıyla kenetlenmiş olarak yan yana çalışmaları için elimizden geleni yapmak ve Türk Omurga Derneği olarak kalıcı eserler bırakmak ve Türk Omurga Cerrahi’sinin gelişmesi ve insana saygılı, kalite odaklı evrensel bir düzeye gelmesi için derneğimiz temel faaliyet konusu eğitim çalışmalarında büyük çaba sarf etmek misyonumuzdur.

 

B.   çalışma programı:

 

I.    KURUMSAL İLİŞKİLER:

 

1-   Stratejik planda da yer aldığı gibi, derneğimize üye olan tüm branş hekimleri ile başta TTB, TOTBİD ve TND olmak üzere onların branş dernekleriyle yakın ilişkiler kurulacaktır. Bu ilişkilerde, birlikte çalışma kararlılığı geliştirilecek ve tüm eğitim faaliyetlerinde, adalet, dürüstlük ve eşitlik ilkelerine uyulacaktır. Bu amaçla düzenlenen tüm kongre, kurs gibi faaliyetlerde iki ayrı branştan birer yönetici olmasına özen gösterilecektir. Tüm komisyonlarda tüm branşların eşit temsili sağlanacaktır. Çıkartılacak kitaplarda her iki branştan eşit sayıda editörün görev alması, çalışma gruplarında ve yapılacak yayınlarda adil ve eşit davranılması hedeflenecektir.

2-   Bunun yanı sıra uluslar arası derneklerle, özellikle SRS, Eurospine, AO Spine ve NASS gibi derneklerle olan ilişkilerimiz ve özellikle eğitim konusundaki işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Bu amaçla daha önceki dönemde anlaşma konusunda belli bir aşamaya gelen Eurospine diploma kursları, anlaşma sağlanırsa layığı ile uygulanacaktır.

3-   Daha önceki Yönetim Kurulu ile SRS arasında yapılan protokole göre 1 kişiye SRS kongre bursu kullandırılacaktır.

4-   TTB-TOTBİD- TND ile EŞGÜDÜM KOMİSYONU kurulmuş olup ilişkiler daha da geliştirilecektir. Ortak toplantı ve kongre yapılması planlanacaktır.

5-   TTB – SGK LİSTELERİ GÜNCELLEME KOMİSYONU tüm omurga cerrahlarını ilgilendiren ameliyatların TTB puanları ile SGK SUT listelerini güncelleyerek, ilgili kurumlarla görüşmeler yapıp, karar aşamasında dernek olarak yer almamız sağlanacaktır.

 

 

II.     RESMİ VE HUKUKİ İŞLER:

 

1-   Bu dönem RESMİ VE HUKUKİ İŞLER KOMİSYONU kurulmuş olup, TTB-TOTBİD- TND ile EŞGÜDÜM KOMİSYONU ve TTB – SGK LİSTELERİ GÜNCELLEME KOMİSYONU ile koordineli çalışacaktır.

2-   Komisyon, genelde sağlık ve dernekler ile, özelde omurga cerrahisi ile ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmelikleri takip edip, gelişmelerden üyelerimizi haberdar edecektir.

3-   Dernek üyelerimizin idari ve hukuki sorunlarına danışmanlık hizmeti verecektir.

4-   Onam formlarını çeşitlendirerek ve güncelleyerek, basılı hale getirip, üyelerimiz yollanmasını sağlayacaktır.

5-   Omurga cerrahisindeki gelişmeler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine çaba gösterecektir. Ayrıca medya’da halkı yanlış yönlendiren, bilim ve etik dışı haberler için görüş bildirecek ve ilgili hekim üyemiz ise Onur Kuruluna sevk edilmesi için Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunacaktır.

 

III.      ÜYELİK VE TÜZÜK GÜNCELLEMELERİ:

 

1-   Bu dönem Yönetim Kurulumuz kararı ile ÜYELİK ve TÜZÜK KOMİSYONU kurulmuştur.

2-   Bu komisyon onursal ve aktif üyeleri belirleyecektir, Tüzüğe göre üyelikten çıkarılma şartlarına sahip kişileri belirleyecek, bu kişilere uyarı mektupları gönderip, cevapları takip edecektir. Olumlu cevap alınmayan üyeler üyelikten düşürülecektir.

3-   Üyelik ve Tüzük Komisyonu, yeni üye başvurularını değerlendirip, şartları uyan adayları Yönetim Kuruluna bildirecektir.

4-   Cari Tüzük gözden geçirilecek, gerekli düzeltme ve ilaveler için gerekirse 2016 yılı içinde “Olağanüstü Tüzük  Genel Kurulu” düzenlenecektir.

 

IV.      EĞİTİM FAALİYETLERİ:

 

1-   Bu dönem Yönetim Kurulumuz kararı ile “EĞİTİM VE YAYIN KOMİSYONU” kurulmuştur. Bu Komisyon aynı zaman da  “The Journal of Turkish Spinal Surgery” (JTSS) dergimizin yayın kurulu olarak faaliyet gösterecektir. Geçtiğimiz dönemde dergimizin son 2 yılı İngilizceye çevrilmiş ve Ocak 2015’den itibaren yazıları İngilizce olarak kabul etmektedir. Dergimiz, in “Bilimsel Kurulu” yeni yabancı yazarların ilavesi ile genişletilmiştir.

 

2-   JTSS dergisinin PubMed ve SCI gibi önemli indekslere girmesini sağlanacaktır. Bu amaçla, İngiltere ve ABD’de bu yayın kuruluşlarıyla görüşmek üzere randevu alınacak ve bizzat giderek bu çabalar yerinden yürütülecektir.

 

3-   Çekirdek müfredat programı gözden geçirilerek güncellenecektir.

 

4-   Bu dönemde derneğimizi daha önce çıkan editörlüğünü Prof. Dr. İ. Teoman Benli’nin yaptığı ve 2006’da yayınlanan “OMURGA ENFEKSİYONLARI” kitabı ile editörlüğünü Prof. Dr. Tarık Yazar ve Prof. Dr. Necdet Altun’un yaptığı “DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI” kitabının genişletilmiş 2. baskıları yapılacaktır.

 

5-   2015-2017 döneminde aşağıdaki tabloda editörleri ve yazım aşamaları görülen 4 (Dört) Türkçe ve yayını iyi bir yabancı yayınevine yaptırılması düşünülen 4 (Dört) İngilizce kitap yayınlanacaktır. Sonuç olarak derneğimiz 2015-2017 döneminde toplam 10 kitap çıkartacaktır.

a)      Yeni baskı yapılacak kitaplar:

 

KİTABIN ADI                                EDİTÖRLERİ             YAYIN SÜRESİ

 

OMURGA ENFEKSİYONLARI   İ. Teoman BENLİ                  6 ay

                                                           Metin ÖZALAY

                                                           Hakan SABUNCUOĞLU

                                                           Selçuk ÖZDEMİR

 

DEJENERATİF OMURGA           Tarık YAZAR                                   6 ay

HASTALIKLARI                            Necdet ALTUN

                                                           Serkan ŞİMŞEK

                                                           Cem YILMAZ

 

 

b)      Türkçe baskı yapılacak kitaplar:

 

KİTABIN ADI                                EDİTÖRLERİ             YAYIN SÜRESİ

 

SAGİTTAL PLAN                         Yetkin SÖYÜNCÜ                           12 ay

DEFORMİTELERİ                       Onat ÜZÜMCÜGİL

(KİFOZ-SL)                                    Uygur ER

                                                          Başar ATALAY

 

 

OMURGA TUTULUMU               Fatih DİKİCİ                                                12 ay

İLE GİDEN SENDROMLAR       M. Bülent BALİOĞLU

                                                          Tufan CANSEVER

                                                          Erkin SÖNMEZ

 

 

OMURGA CERRAHİSİNDE        Deniz KONYA                                 12 ay

KOMPLİKASYONLAR                 Zafer TOKTAŞ

                                                           Yunus ATICI

                                                           Akif ALBAYRAK

 

METASTATİK OMURGA           Mehmet AYDOĞAN                                   12 ay

TÜMÖRLERİ                                 Levent ERALP

                                                          Ender OFLUOĞLU

                                                          Hakan SABUNCUOĞLU


 

 

 

 

 

c)      İngilizce baskı yapılacak kitaplar:

 

KİTABIN ADI                                EDİTÖRLERİ             YAYIN SÜRESİ

 

 

spınal trauma                         Mehmet tezer                     18 ay

                                                          Metin ÖZALAY

                                                          Uygur ER

                                                          Serdar KAHRAMAN

 

 

basıc scıences                        Alpaslan ŞENKÖYLÜ                      18 ay

ın spınal surgery                 Feza KORKUSUZ

                                                          Sait NADERİ

                                                          Deniz KONYA

 

 

CONGENITAL DISEASE            Murat BEZER                                   18 ay

OF THE SPINE                              İ. Teoman BENLİ

                                                          Hakan SABUNCUOĞLU

                                                          Ender OFLUOĞLU

 

 

OSTEOPOROTIC                          Serdar KAHRAMAN                                   12 ay

SPINE                                               Tufan CANSEVER

                                                           Mehmet AYDOĞAN

                                                           Yetkin SÖYÜNCÜ

 

 

 

 

 

6-   2015-2017 döneminde “ÇALIŞMA GRUPLARI EŞGÜDÜM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU” kurulmuş olup, “EĞİTİM VE YAYIN KOMİSYONU” ile koordine çalışacaktır. Aşağıda Listesi bulunan 10 adet çalışma grubu kurulmuştur. Bu gruplar içinde 1 yıllık sürelerde SCI Expended dergilerde iki veya 2 yıl boyunca SCI Core dergilerde 1 adet yayın yapacaktır. Çalışma gruplarına, araştırma fonundan 40.000 tl’lik fon ayrılacaktır.

 

TÜRK OMURGA DERNEGİ çalışma grupları

 

1)      omurga tümörleri çalışma grubu

2)      omurga enfeksiyonları çalışma grubu

3)      adölesan idiopatik skolyoz çalışma grubu

4)      lomber spinal stenoz çalışma grubu

5)      servikal spinal stenoz çalışma grubu

6)      sagittal denge çalışma grubu

7)      TORAKOLOMBER omurga travmaları çalışma grubu

8)      SERVİKAL omurga travmaları çalışma grubu

9)      MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ çalışma grubu

10)      OMURGA CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYONLAR

 

7-   2015-2017 döneminde TOTBİD’ten gelen teklif üzerine Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ editörlüğünde “Bel Ağrısı” sayısı çıkartılacaktır.

 

8-   2015-2017 döneminde Eurospine ile anlaşma sağlanamaz ise Temel ve İleri Omurga Kursları düzenlenecektir. Anlaşma sağlanırsa 2 yılda tamamlanacak şekilde Diploma kurları yapılacaktır.

 

9-    2015-2017 döneminde daha önceki dönemde başlatılan İtalya Rizoli Enstitüsünde Dr. Boriani yanında ve Macaristan Budapeşte’de Dr. Varga’nın yanında yapılan Omurga tümörleri ile ilgili 1 aylık fellowship programlarına devam edilecektir. Bu programlara ilaveten geçen sene SRS nezdinde oluşturulan burs programı ile bir kişinin SRS kongresine tüm masrafları karşılanarak gitmesi temin edilecektir. Mümkünse bu sayının 2’ye çıkması sağlanacaktır.

 

10-     2015-2017 döneminde 10. maddede sayılan fellowship programlarına ilaveten, en azından bir tercihan iki kişinin Amerika Birleşik Devletlerinde önemli bir merkezde, 5000 USD bursla 3 hafta observer olarak kalması sağlanacaktır.

 

11-    2015-2017 döneminde, Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil bursu adı altında, iki kişinin Eurospine Week kongresine katılımı için burs verilecektir.

 

12-    2015-2017 döneminde ayrıca her yıl 5 uzman hekimin Türkiye’de spinal cerrahi yapılan en az 5 merkezi ziyaretlerini kapsayan gezici fellowship programı yapılacaktır.

 

13-     Halkın eğitimi için bir televizyon kanalı ile anlaşılarak, bilgilendirici spotlar veya kısa programlar yapılacaktır.

 

14-     2015-2017 döneminde “WEB SAYFASI DÜZENLEME VE BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU” kurulmuş olup, “Webinar Eğitim Seminerleri”ne yeniden düzenlenerek devam edilecektir.

 

V.     kongre ve toplantı FAALİYETLERİ:

 

1-   2015-2017 döneminde Yönetim Kurulumuz kararı ile “9. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA CERRAHİ KONGRESİ”  İstanbul’da 20-23 Nisan 2017’de Prof. Dr. Mehmet Tezer ve Prof. Dr. Sait Naderi Eş Başkanlığında yapılmasına karar verilmiştir. Kongrenin İktisadi İşletme tarafından organize edilmesi ve gelir-giderlerin işletme üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

 

2-   TND Omurga Grubu ile yapılan ön görüşmede yapılması konusunda fikir birliğine varıldığı üzere, Antalya’da 2016 Ekim ayında, Prof. Dr. Cumhur KILINÇER ve Prof. Dr. Murat Bezer’in eş başkan olacağı, TOTBİD Omurga Grubu – TND Omurga Grubu ve TOD Buluşması Kongresi yapılacaktır.

 

 

3-   2015-2017 döneminde, önceki senelerden farklı olarak bölgesel toplantılar yapılacaktır. 2015-2016 öğretim yılında 3, 2016-2017 öğretim yılında 3 olmak üzere 6 adet bölgesel eğitim toplantısı yapılacak ve yerel ev sahipleriyle birlikte eğitim konuları belirlenecektir. Katılımcılara ayrıca sertifika dağıtılacaktır.

 

4-   TOTBİD tarafından düzenlenen ve 27 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacak olan 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Özel Dal günü programının düzenlenecek, 2 adet panel  derneğimizce yapılacaktır.

 

 

VI. İŞLETME VE OLAĞAN GENEL KURUL:

 

1-   2015-2017 döneminde işletmemiz, kitap, rozet, çanta, gonyometre, saat, magnet masa süsleri, kravat ve vertebra maketleri satışı ile ilave gelir elde edecektir.

 

2-   2017 Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı, 7 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da, çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı, 22 Nisan 2015 yine İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.