Türk Omurga Derneği "DENEYİM ve KANIT" adı altında yeni bir bilimsel toplantı dizisine başlamaktadır. Toplantıların amacı, omurga cerrahisinde kanıta dayalı bilgiler ile birlikte çok sayıda uzmanın kişisel deneyimlerini ve görüşünü

 

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Omurga Derneği  "DENEYİM ve KANIT" adı altında yeni bir bilimsel toplantı dizisine başlamaktadır. Toplantıların amacı, omurga cerrahisinde kanıta dayalı bilgiler ile birlikte çok sayıda uzmanın kişisel deneyimlerini ve görüşünü aktarması ve  tartışılmasıdır. Bu amaçla TOD üyesi meslektaşlarımızdan aktarmak istedikleri kişisel deneyimleri öğrenilmiş ve ileriye yönelik toplantıların konuları belirlenmeye başlanmıştır.

Toplantılar  İleri Master-Usta düzeyi ve profesyonel toplantılardır.

Toplantılarda her oturumda belirlenmiş konularda deneyimli omurga cerrahları verilen süre içerisinde yalnız kendi deneyimlerini izleyicilere sunacaklardır. Konuşmaları sırasında literatür, tarihçe, klasik bilgiler vs bilgileri sunması istenmemektedir. Konuşmacılar deneyimlerini sunarlarken yöntemleri, kullanılan malzemeler, karşılaşılan zorluklar, komplikasyonlar ve çözümlerini de sunacaklardır. Dördüncü konuşmacı bu konuda ki literatür bilgisini, kanıt düzeylerini belirterek sunacaklardır.

İlk toplantı Limak Eurasia Luxury Hotel, Beykoz– İstanbul’da 17 Kasım 2012, Cumartesi günü yapılacaktır.

Bu yeni toplantının sizlere yararlı olacağı düşüncesi ile görüşmek üzere, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr.Haluk Berk

Prof. Dr.Selçuk Palaoğlu  

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

 

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar