Değerli meslekdaşlarım,

Bildiğiniz gibi, Türk Omurga Derneği (TOD) 2012 yılının son aylarında başlayan bir etkinlik ile, dünyada belki de ilk kez bir tam Omurga Cerrahisi Eğitimi Temel Müfredatı oluşturdu. Müfredatın amacı, katılımcılar ve/veya eğitim vericiler hangi alt disiplinden gelir ise gelsin, ülkemizde ve dünyada standart bir omurga cerrahisi eğitimi programı oluşturulmasıdır. 
Omurga tıbbı ile ilgili verilen eğitimi ölçme-değerlendirmenin yanı sıra, ayrı bir bilim dalı olarak tanınması için ulusal ve uluslararası yürütülen çabalara katkıda bulunmak amacıyla yapılan çalışmaların bir sonraki basamağı  Omurga Cerrahisi Sertifika Sınavı olarak planlanmıştır. Bu sınav, ülkemizde omurga tıbbı ile ilgilenen bütün hekimler ve özellikle de cerrahi branşlar açısından bu dalda hayata geçecek ilk sertifikasyon olarak tarihi bir önem ve değer taşımaktadır.
Bu konudaki mevzuatı, Sınav Komisyonu Yönergesi ve TOD müfredatı olarak ekte bulunan .pdf ekli dosyada bulabilirsiniz. Yönergeye göre; 

1.     Omurga Cerrahisi Sertifika Sınavı

a.     Portfolyo aşaması: Sınava başvuracak adaylar omurga tıbbı konusunda geçmiş aktivitelerini içeren bir dosyayı sınav komitesine gönderir. Kurul ve/veya görevlendireceği uzmanlar portfolyoları objektif kriterler ışığında inceleyerek adayın bir sonraki aşamaya uygunluğuna karar verir.

b.     Sınav aşaması: Yapılandırılmış sözlü sınav şeklinde yapılacak,  6 ila 7 istasyonda (4 soruluk viva) uygulanacaktır. İstasyonların birinde başka bir soru formatı uygulanabilir.

2.     Portfolyo: Sınava başvuracak adaylar omurga cerrahisi üzerine tecrübe ve aktivitelerinin listesini önceden belirlenen bir tarihe dek sınav kuruluna gönderirler. Sınav kurulu portfolyoları değerlendirerek adayların bir sonraki aşamaya geçmesinin uygunluğuna karar verir ve müfredat komisyonuna rapor eder. Portfolyo içinde son 10 yılda;

a.     Katılınmış eğitsel aktiviteler (TTB STE puanı yada eşdeğeri puan olarak)

b.     Omurga toptantılarında yada başka dalların omurga üzerine aktivitelerinde sunulmuş tebliğ ve posterler (STE puanına ek olarak, tebliğler 10, posterler 5 puan)

c.      Exp-SCI dergilerinde yayınlanmış yazılar;

                                               i.     Özgün çalışmalar 50 puan (tek yazar)

1.     Birinci yazar % 70

2.     İkinci yazar % 50

3.     Üçüncü yazar % 30

4.     Dördüncü yazar ve diğerleri % 20

5.     Farklı merkezli çalışmalarda çalışma grubu üyelerinin her biri % 20

                                              ii.     Vaka sunumları 20 puan/yazar sayısı

                                             iii.     Derlemeler 20 puan/yazar sayısı

                                             iv.     Editöre mektuplar 10 puan/yazar sayısı olarak

d.     Exp-SCI dışındaki dergilerde yayınlanmış yazılar;

                                               i.     Özgün çalışmalar 20 puan (tek yazar)

1.     Birinci yazar % 70

2.     İkinci yazar % 50

3.     Üçüncü yazar % 30

4.     Dördüncü yazar ve diğerleri % 20

5.     Farklı merkezli çalışmalarda çalışma grubu üyelerinin her biri % 20

                                              ii.     Vaka sunumları 10 puan/ yazar sayısı

                                             iii.     Derlemeler 10 puan/yazar sayısı

                                             iv.     Editöre mektuplar 8 puan/ yazar sayısı olarak

e.     Yapılmış omurga üst dal eğitimleri;

                            i.      Tam zamanlı klinik eğitimler (Klinik Fellowship: Hasta bakımına katılma, yıkanarak ameliyata girme): 15 puan/ay

                            ii.      Tam zamanlı araştırma eğitimleri (Research Fellowship: Hasta bakımı yok, klinik ya da laboratuvar araştırma):10 puan/ay

                           iii.     Klinik gözlemcilik (Clinical Observership: Hasta bakımı ve ameliyata yıkanarak girme yok): 5 puan/ay

                           iv.     Klinik gözlemcilik, bir ay süreden az:  Her biri için 5 puan

                           v.     TODun kendi adına veya diğer akademik dernekler ile birlikte yürüttüğü kurs ve eğitim programları: 5 puan/kurs yada modül

olarak değerlendirilerek, en az 100 (YÜZ) puan toplamış olmak şartı aranacaktır.  Sınav kurulu puandan bağımsız olarak aday başvurularını reddetme hakkına sahiptir.

3.     Yapılandırılmış sözlü sınav: Sınavın ikinci aşaması yapılandırılmış sözlü sınav olarak yapılacaktır. Aday bu sınavda altı istasyon dolaşır. İstasyonların herbirinde iki sınav yapıcı bulunur ve 4 soruluk viva uygulanır. En fazla bir istasyon başka bir formatta (kart açma yada doğru/yanlış test sınavı) olabilir. Adaylar her istasyondan 7 puan üzerinden not alırlar. Geçer not 30 olarak kabul edilir ancak herhengi bir istasyondan 3 yada daha az; yada, üç veya daha fazla istasyondan 4 almış adaylar başarısız kabul edilirler.

4.     Sınav her takvim yılında bir kez,  TODnin kongre, buluşma yada diğer akademik aktiviteleri sırasında gerçekleştirilebilir. Sınavın yapılacağı tarihten en az 6 ay önce elektronik ve/veya basılı ortamlarda ilan edilmesi şarttır.

5.     Sınavı geçenlere sertifikaları Müfredat ve Yeterlik konseyi tarafından verilir.

Sınavın 2014 yılından başlayarak her yıl, TODun bir akademik aktivitesi ile birleştirerek düzenlenmesi planlanmıştır. 2014 yılı portfolyo ile başvuru son tarihi 31 Ocak 2014, sözlü sınav tarihi, 11 Mayıs 2014 günü olarak belirlenmiştir. Sınav , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binasında yapılacaktır (Adres: Sahrayıcedit mah. Batman sokak no:66-68 Yenisahra - Göztepe ). Saat 08:00 de başlayacak sınav katılımcılarının en geç saat 07:30 da sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

TOD YKnın Sertifikalar ile ilgili kararına göre, ilk sınav tarihinde (11 Mayıs 2014) TOD üyesi olan  akademik ünvana sahip (Doçent yada Profesör) bir defaya özgü olmak üzere Sertifika almış sayılacaklardır.
 
Değerli meslekdaşlarım,
Bütün meslekdaşlarımızı, TOD sınav komisyonu adına, ülkemiz omurga cerrahisi için çok önemli bir eşik oluşturacak bu sertifikaya başvurmaya, ek olarak, sertifika almak isteyen bütün akademik ünvanlı meslekdaşlarımızı da TODa üyelik için başvurmaya davet ediyorum.
Yeni üyelik başvurularının TOD sekreterliği aracılığıyla (dernek@turkomurga.org.tr) Üyelik Komisyonu başkanı Sn. Ömer Akçalı'ya, sınav başvuru dosyalarının ise yine aynı yoldan Sınav Komisyonu başkanları olarak bana ve Sn. Deniz Konya'ya iletilmesi uygun olacaktır.
 
Saygılarımla.
Dr. Emre Acaroğlu
 
 

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar