5 Haziran 2010

 

 

08:20

Açılış

 

 

 

Bölüm 1: Servikal ve torakal omurga:

 

 

Oturum 1

 

Alparslan Şenköylü

08:30

Boyun ve radiküler ağrısı olan hastanın değerlendirilmesi 

15'

Sait Naderi

08:45

Servikal dejeneratif disk hastalığında (DDH) görüntüleme

15'

Ahmet Alanay

09:00

Aksiyel boyun ağrısının yönetimi

15'

Alparslan Şenel

09:15

Servikal radikülopati; cerrahi, hangi ameliyat?   

15'

Erkan Kaptanoğlu

09:30

Servikal dejeneratif hastalık cerrahisi: Kanıta dayalı tıbbın önemi

15'

Selçuk Palaoğlu

09:45

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Alparslan Şenköylü

10:15

Kahve arası

 

 

Oturum 2

 

Ahmet Alanay

10:45

Servikal myelopati; tanı, doğal seyir

15'

Sait Naderi

11:00

Servikal myelopati; yönetim

15'

Kemal Koç

11:15

Tartışma/Olgu tartışmaları

15'

Alparslan Şenel

11:30

Aksiyel trunkal ağrı; değerlendirme, ayırıcı tanı

15'

Ali Arslantaş

11:45

Torakal disk hastalığı; değerlendirme, görüntüleme, tanı

15'

Ahmet Alanay

12:00

Torakal disk hastalığı; tedavi

15'

Sabri Cem Açıkbaş

12:15

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Ahmet Alanay

12:45

Öğlen yemeği

 

 

 

Bölüm 2: Lomber omurga

 

 

Oturum 3

 

Erkan Kaptanoğlu

13:45

Bel ağrısı / radiküler ağrılı bir hastanın değerlendirilmesi

15'

Sait Naderi

14:00

Akut bel ağrısı; önemi, değerlendirme, yönetim

15'

Ali Arslantaş

14:15

Lomber dejeneratif disk hastalığının (DDH)  patofizyolojisi ve doğal seyri

15'

Sabri Cem Açıkbaş

14:30

Lomber dejeneratif disk hastalığında (DDH)  aksiyel ağrının  yönetimi

15'

Alparslan Şenköylü

14:45

Bel ağrısı cerrahisinde kritik değerlendirme

15'

Erkan Kaptanoğlu

15:00

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Erkan Kaptanoğlu

15:30

Kahve arası

 

 

Oturum 4

 

Sait Naderi

16:00

Lomber spinal stenoz patofizyolojisi ve doğal seyir       

15'

Alparslan Şenel

16:15

Lomber spinal stenozda tanı va görüntüleme                           

15'

Ali Arslantaş

16:30

Lomber spinal stenoz yönetimi                                      

15'

Kemal Koç

16:45

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Sait Naderi

Oturum 5

 

Selçuk Palaoğlu

17:15

Lomber disk herniyasyonu; patofizyolojisi ve doğal seyir       

15'

Selçuk Palaoğlu

17:30

Lomber disk herniyasyonu; değerlendirme ve görüntüleme

15'

Ahmet Alanay

17:45

Lomber disk herniyasyonu; cerrahi, hangi ameliyat?

15'

Kemal Koç

18:00

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Selçuk Palaoğlu

 

6 Haziran 2010

 

 

 

Bölüm 3: Dejeneratif hastalıklar ile ilgili deformite ve diğer ilgili patolojiler

 

 

Oturum 6

 

Emre Acaroğlu

08:30

Spinal denge sorunu: Tanım ve önemi

20'

Emre Acaroğlu

08:50

Dejeneratif spinal deformite; değerlendirme, tanı, görüntüleme

20'

Emre Acaroğlu

09:10

Düz bel sendromu / sagittal dengesizlik

15'

Selçuk Palaoğlu

09:25

Erişkin spinal deformitenin yönetimi

15'

Alparslan Şenköylü

09:40

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Emre Acaroğlu

10:10

Kahve arası

 

 

Oturum 7

 

Kemal Koç

10:40

Dejeneratif spondiloliztezis; patofizyolojisi ve doğal seyir

15'

Sabri Cem Açıkbaş

10:55

Dejeneratif spondiloliztezisin cerrahi olmayan tedavisi

15'

Ali Arslantaş

11:05

Dejeneratif spondiloliztezisin cerrahi tedavisi, alternatifleri, endikasyonları

15'

Alparslan Şenel

11:20

Spondiloliztezisin  cerrahi tedavisinin kritik değerlendirmesi

15'

Erkan Kaptanoğlu

11:35

Başarısız bel cerrahisi sendromu

15'

Sait Naderi

11:50

Tartışma/Olgu tartışmaları

30'

Kemal Koç

12:20

Kapanış