Haberler

26 Şubat 2021, 19:00

Webinar "Torokolomber kırıklarda sınıflandırma metodları tedavide karar vermede ne kadar etkin?"

Temel Omurga Kursu

6-7 Mart 2021, Online

Erişkin Deformite Cerrahisinde Komplikasyonlar

09 Ocak 2020 tarihinde Doç. Dr. Erdinç Civelek’in sunacağı "Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler"

Webinar Serisi

09 Ocak 2020 tarihinde Doç. Dr. Erdinç Civelek’in sunacağı "Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler"

Türk Omurga Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul’u 5 Nisan 2019 Cuma Günü saat 16:00-19:00’da Swiss Otel Büyük Efes Kongre Merkezi İzmir’de gerçekleşecektir.

İleri Omurga Kursu Iı İleri Teknik Ve Endikasyonlar

Türk Omurga Derneği’nin İleri Omurga Kursu II İleri Teknik ve Endikasyonlar 15-16 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.