Marc Asher Srs Kongre Katılım Bursu Yönergesi

      Amaç

Scoliosis Resarch Society (SRS) ve Türk Omurga Derneği (TOD) arasında oluşturulan protokole dayalı işbirliği anlaşması gereğince, TOD üyelerinin SRS toplantılarına burslu olarak katılımın sağlanması ve başvuru koşullarının belirlenmesidir. Bu amaçla SRS bünyesinde oluşturulan Mark Asher Fonu desteği ile verilecek bu bursun yürütülmesinden TOD Eğitim Konseyi sorumludur.

   Başvuru formu için lütfen tıklayınız.          

            Kapsam

Mark Asher Fonu, TOD tarafından belirlenecek Türk Omurga Cerrahlarınn burslu olarak SRS bilimsel toplantılarına katılımını sağlayacaktır. Bursun kapsamı aşağıda açıklanmıştır;

1.                  "TOD-SRS işbirliği ile Mark Asher Fonu oluşturulması.

2.                  Fonun maddi kaynağının TOD ve üyelerince karşılanması.

3.                  İşbirliği protokolü gereği maddi kaynağın tamamının SRS denetiminde kullanılması.          

4.                  Mark Asher Fonu desteğinden her yıl 1 TOD üyesinin faydalandırılması.

5.                  Belirlenen bursiyerlerin SRS yıllık kongreleri ve kongre öncesi kursları da içerecek şekilde ulaşım (ekonomi sınıfı) ve konaklamalarının (kongre süresince) sağlanması.

6.                  Bursiyerlerin kongre katılım bedellerin SRS tarfından karşılanması. 

 

            Başvuru Şekli ve Değerlendirme

1.                  Mark Asher Fon desteğinden faydalanacak adayları, TOD YK tarafınca atanan TOD  üyesi 3 kişilik SRS Değerlendirme Kurulu belirleyecektir. Kurul 2 yıl süre ile görev yapar ve görev süresi sonunda TOD YK, kurul üyelerini değiştirir  ya da görev sürelerini uzatır. Kurul üyelerinden en az birinin SRS üyesi olması gözetilir.

2.                  TOD her yıl Ocak ayı başında başvurular için duyuru yapar. Başvurular, fotoğraflı ve ayrıntılı (kimlik-kurum ve iletişim bilgileri, akademik çalışmalar) özgeçmiş ile TOD sekreteryasına yapılır.  Başvuru son kabul tarihi posta teslimi dahil her yıl Ocak ayının son günüdür.

3.                  SRS Burs Değerlendirme Kurulu, seçilecek bursiyerleri aşağıda açıklanan başvuru koşulları çerçevesinde belirler. Her yıl Şubat ayı sonunda değerlendirme tamamlanarak sonuçlar ilgili kişilere ve SRS sekretaryasına gönderilir.

4.                  Bursiyerler, kongre katılımı sonrası bir ay içerisinde kişisel raporlarını SRS ve TOD YK‘ na göndereceklerdir.

 

Başvuru Koşulları

a)                 Başvuru formu için tıklayınız

b)                 Türk Omurga Derneği üyesi olmak

c)                 40 yaş altında ve Türkiye'de ikamet ediyor olmak

d)                  YDS puanı en az 70 olmak

e)                 Başvuru yılı için SRS bilimsel toplantısına bildiri özeti yollamış olmak

 

 

Kurul Üyeleri

 

Muharrem Yazıcı

Ahmet Alanay

Serdar Kahraman