Endoskopik Omurga Cerrahisi

TÜRK OMURGA DERNEĞİ-ENDOSKOPİK OMURGA CERRAHİSİ ÇALIŞMA GURUBU

Spinal cerrahinin tarihsel gelişimi süresince, yumuşak doku, kemik ve eklemlerin spinal stabilitedeki öneminin kavranması ile beraber daha minimal diseksiyonlar ile patolojiyi tedavi etme yöntemi benimsenmiştir. Zaman içinde cerrahi enstrümanların ve tekniğin gelişmesiyle cerrahlar çok daha limitli insizyonlardan ameliyatlar gerçekleştirebilir hale gelmişlerdir.  Günümüz şartlarında birçok omurga hastalığı özelliklede dejeneratif patolojiler, dünya genelinde mikroskop veya loop gibi magnifiye ediciler aracılığı ile direk görme yöntemiyle tedavi edilmektedir. Tüm bu ilerlemeler özellikle hastanede kalış süresini ve maliyetleri belirgin derecede azaltmıştır.

Bu gelişmeleri takiben 90’lı yıllarda endoskopik omurga cerrahisinde kullanılan teknojik ekipmanlarda belirgin ilerlemeler kaydedilmiş olup süreç içerisinde extraforaminal ve interlaminar yaklaşımlar tarif edilmişlerdir.  Extraforaminal yaklaşım ‘full endoscopy’ kavramı üzerinden özellikle uniportal tekniği ön plana çıkarırken, İnterlaminar yaklaşımda ise, aynı anda birden fazla enstrümanın kullanılabildiği ‘biportal endoskopi’ ve ‘mikroendoskopi’ teknikleri zemin bulmuştur

Uluslararası literatürde de giderek artan oranda gösterildiği gibi, endoskopik yöntemler Servikal, Torakal ve Lomber omurga hastalıklarının tedavisinde etkin ve güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Omurga cerrahları arasında endoskopik uygulamaların yaygınlaşması, önümüzdeki yıllar içinde endüstrininde bu alandaki yaratıcılığını tetikleyecektir

Endoskopik Omurga Cerrahisinin, tıpkı 50 yıl önce eklem cerrahisinde artroskopik yöntemin yarattığı pozitif etkiye benzer şekilde, Omurga Cerrahisi pratiğinde ilerlemeye ve kabul görmeye devam edeceği konusunda kuşkumuz yoktur.  Bu sebeple ülkemizde de bu yetiye sahip Omurga Cerrahların sayısının artmasında ve eşzamanlı olarak ulusal endüstrinin de bu yolda ilerleme hedefi içinde olması önem arz etmektedir.

Türk Omurga Derneğinin 29 Eylül 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında oybirliği ile Endoskopik Omurga Cerrahisi Çalışma Gurubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan yönerge oybirliği ile kabul edilerek, çalışma grubu yönetim kurulu ve kurucu üyeleri belirlenmiştir.

Bu çalışma grubunun amacı; Omurga Cerrahisinde Endoskopinin kullanımını yaygınlaştırmak, mevcut ve yeni teknikleri öğrenmek, gelişmesini sağlamak ve öğretmektir. Çalışma gurubu Endoskopinin yanı sıra etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut tüm minimal invazif tedavi tekniklerini de desteklemektedir. Öte yandan Omurga Cerrahlarını, hastalarını tedavi ederken en etkili, basit, güvenli, minimal invaziv ve mümkün olan en ekonomik tedavi yöntemini sunmaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

TOD Endoskopik Omurga Cerrahisi Çalışma Gurubu

 

Grup Yöneticisi   

  • Alihan Derincek 
  • Murat Korkmaz
  • Abdullah Merter 
  • İlyas Dolaş
  • Özkan Çeliker