2017-2018 Webinar Programı

WEBINAR KONU VE KONUSMACILARI 

Her ayın son cuması saat 19:30
Olgu sunumu ve tedavi seçeneklerinin sunulması: 5 dk
Sunum: 20 dk
Video Gösterimi: 5 dk
Olgunun çözümü ve konuşma öncesi sonrası değerlendirme: 5 dk
Tartişma: 15 dk
Toplam sure ve Bitiş: 50dk, 20:20

 

Konuşmacılar:

1. Prof. Dr. Sait Naderi :                        Foraminal ve Farlateral Disk Hernilerinde Tedavi
27 Ekim 2017

 

2. Prof. Dr. Ömer Akçalı :                     Scheuermann Kifozunda Tedavi
24 Kasım 2017

 

3. Prof. Dr. Cüneyt Temiz :                   Torakal Spondilozda Cerrahi Seçenekler
29 Aralık 2017

 

4. Prof. Dr. Erdal Coşkun :                   Servikal Spondilotik Myelopati Tedavi    
26 Ocak 2018

 

5. Prof. Dr. Erol Yalnız :                        Komşu Seviye Hastalığında Tedavi Seçenekleri 
23 Şubat 2018

 

6. Prof. Dr. Ufuk Aydınlı :                     Metastatik Omurga Tümörlerinde Tedavi
23 Mart 2018

 

7.Prof. Dr. Serkan Şimşek :                  C1-C2 Füzyon Teknikleri

22 Haziran 2018

 

8. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan :             İhmal Edilmiş İdiopatik Skolyozda Tedavi

06 Temmuz 2018