2019-2020 Webinar Programı

EKİM 2019 

Prof. Dr. Akif Kaygusuz 

"Skolyoz cerrahisinde korreksiyon teknikleri"

 

KASIM 2019 

Prof. Dr. Çağatay Öztürk 

 

ARALIK 2019 

Doç Dr. Erdinç Civelek 

 

OCAK 2020 

Prof. Dr. Cumhur Kılınçer 

"Lumbosakral fiksasyon teknikleri"

 

ŞUBAT 2020 

Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü 

 

MART 2020

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu 

"Lomber dar kanal tedavisinde güncel yaklaşımlar"

 

NİSAN 2020 

Prof. Dr. Serdar Kahraman 

 

MAYIS 2020 

Doç Dr. Yunus Atıcı 

 

HAZİRAN 2020 

Doç Dr. Onur Yaman