Türk Omurga Derneği Webinarları

1 Omurga cerrahisinde eğitimin değişimi:dünyada ve ülkemizde omurga cerrahisi eğitimi
2 Lomber disk hernisinde hücresel tedaviler
3 İleri derece koronal ve sagital omurga deformiteleri; omurga osteotomileri
4 Skolyoz cerrahisinde korreksiyon teknikleri
5 Torakal Spondilozda Cerrahi Seçenekler
6 Spinal Tümörlere Tek Taraflı Yaklaşım
7 Omurga Cerrahisinde Yaşam Kalitesi Enstrumanları, Akamdemik Merak mı?
8 Spinal Cerrahide Nöromonitörizasyon
9 C1-C2 Füzyon Teknikleri
10 Servikal Spondilozda Cerrahi
11 Torakal Dar Kanal:Cerrahi Seçenekler
12 SCHEUERMANN KİFOZUNDA TEDAVİ
13 Foraminal ve Farlateral Disk Hernileri
14 Komşu Segment Hastalığı Bir Mit Midir?
15 Lumbopelvik fiksasyon (L5 - Sakrum - Pelvis)
16 Lomber dejeneratif dar kanal
17 Erken Başlangıçlı Omurga Eğrilikleri
18 Omurga Cerrahisinde Medikolegal Konular
19 Servikal Spondilotik Myelopati
20 Torakolomber omurga kırıklarında yeni sınıflamalar neyi değiştirdi?
21 TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARI
22 Lomber Disk Hernisi tedavisinde son 10 yılın getirdikleri
23 Sakrum Kırıkları
24 Spinal stenoza güncel yaklaşım. Neyi? Ne kadar? Ne zaman?
25 Scheuermann Kifozu
26 Omurga Enfeksiyonlari
27 Lomber Disk Hernisinde Cerrahi Endikasyonlar ve Tedavi
28 Omurga Osteotomileri
29 Omurga Travması Olgu Sunumu
30 Servikal Spondilotik Myelopati Tani ve Tedavi Secenekleri
31 Osteoporotik Lomber Dejeneratif Olgularda Cerrahi Stratejiler
32 Spinal Cerrahide Minimal Invaziv Uygulamalar
33 Metastatik Omurga Tümörlerinde Tanı ve Tedavi
34 Omurga Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım
35 Omurganın Metastatik Tümörlerinde Tedavi Yaklaşım
36 Spondilodiskit; Tanı ve Tedavi 
37 Omurgada Sagital Dizilimin Önemi
38 Vertebroplasti-Kifoplasti